ClickCease

Pomoc i kontakt: {{ contact.company_phone }}

Odwiedź nasz sklep stacjonarny: {{ contact.company_name }}, {{ contact.company_address }} {{ contact.company_zip_code }} {{ contact.company_city }}

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DECOCULTURE

… Owszem, zdajemy sobie sprawę, że treść „Regulaminu sklepu internetowego” jest raczej mało fascynującą lekturą.

Chcemy jednak, żebyś  wiedział, że znajomość „Regulaminu” pozwoli Ci korzystać w pełni z przysługujących Ci praw, a jednocześnie da Ci świadomość istnienia po Twojej stronie określonych obowiązków wynikających ze składania zamówień w sklepie internetowym DECOculture.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin sklepu internetowego DECOculture, który będziemy nazywali dalej Regulaminem, określa:
 • zasady zakładania konta Klienta,
 • zasady korzystania z platformy DECOculture,
 • warunki sprzedaży produktów naszym Klientom z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 • informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych Klientów
   1. Sklep internetowy DECOculture (zwany także Sklepem internetowym), funkcjonujący pod adresem http://www.decoculture.pl prowadzony jest przez Zuzannę Stern prowadzącą działalność pod firmą: DECOculture Zuzanna Stern, Stern & Co, adres głównego miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Garbary 65, 61-758 Poznań NIP: 778-141-85-82, REGON: 302412795, adres e-mail: sklep@decoculture.pl. Rachunek bankowy: 86 1140 2017 0000 4502 1306 0781 prowadzony przez MBank Polska S.A.
   2. Sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej DECOculture (zwanej również platformą lub platformą DECOculture) a także osobą odpowiedzialną za prowadzenie konta Klienta w ramach platformy oraz administratorem Twoich danych osobowych jest Zuzanna Stern. Oczywiście Panią Zuzannę wspiera zespół osób – współpracowników-pasjonatów, stąd mówiąc o Pani Zuzannie mówimy o nas lub o DECOculture.
   3. Zapraszamy również do naszego sklepu stacjonarnego (salonu) mieszczącego się przy ulicy Garbary 65, 61-758 Poznań. Dla jasności: postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym.
   4. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą z nami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli więc zamawiasz u nas produkty dla własnych osobistych potrzeb, to jesteś konsumentem, natomiast jeżeli zamawiasz nasze produkty, aby wykorzystać je w swojej działalności gospodarczej, np. w lokalu swojego przedsiębiorstwa, to jesteś przedsiębiorcą.
   5. Przez RODO rozumiemy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

  1. Aby skorzystać z naszej platformy musisz założyć Konto, co wiąże się z podaniem przez Ciebie niezbędnych danych osobowych. Spokojnie, Twoje dane, a przede wszystkim Twoja prywatność są dla nas bardzo ważna. Nie będziemy przesyłali Ci interesujących ofert oraz korzystnych promocji naszego Sklepu, jeżeli nie wyrazisz na to zgody.
  2. Zakładając konto Klienta musisz podać nam:
 • swoje imię i nazwisko,
 • informację, że jesteś osobą pełnoletnią, ponieważ warunkiem koniecznym założenia konta i korzystania z platformy DECOculture, w tym składania zamówień, jest ukończenie przez Ciebie 18 roku życia i posiadanie przez Ciebie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer telefonu,
 • adres do doręczeń, na który będziemy przesyłali Twoje produkty od DECOculture.
   1. W zależności od obowiązujących przepisów prawa, należytego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji złożonych przez Ciebie zamówień, DECOculture może wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych.
   2. Podczas procesu rejestracji konta Klienta oraz w trakcie korzystania przez Ciebie z platformy DECOculture wyróżniamy i oznaczamy te dane, których podanie jest niezbędne celem należytego świadczenia przez nas usług.
   3. Możesz zarejestrować się na platformie DECOculture jako przedsiębiorca – w takim wypadku będziemy potrzebowali od Ciebie również danych dotyczących firmy, którą reprezentujesz (nazwa firmy, NIP, adres).
   4. Pamiętaj, że nabywając produkty DECOculture jako przedsiębiorca nie będziesz uprawniony do korzystania z niektórych uprawnień przysługujących Klientom będącym konsumentami. Odstępstwa dotyczące uprawnień przysługujących wyłącznie konsumentom zostaną wskazane w treści Regulaminu.
   5. Twoje konto musi być zabezpieczone hasłem składającym się minimum z sześciu (6) znaków.
   6. Zakładając konto na naszej platformie musisz wyrazić zgodę na treść Regulaminu – w ten sposób zostaje zawarta między nami umowa, na podstawie której możesz korzystać z platformy DECOculture a my zapewniamy Ci dostęp do naszej platformy (świadczymy Ci usługi drogą elektroniczną).
   7. Nie gwarantujemy jednak, że w danym momencie będziesz mógł zakupić od nas produkty, które są prezentowane na platformie DECOculture. Umowa sprzedaży naszych produktów jest bowiem odrębnym świadczeniem od zapewnienia Ci dostępu do naszej platformy. Innymi słowy, my nie zmusimy Ciebie do zakupu naszych produktów tylko z tego powodu, że masz u nas konto Klienta a Ty nie możesz wymagać od nas, że zawsze kupisz u nas prezentowane na platformie DECOculture produkty.
   8. Podczas zakładania konta Klienta możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas newslettera, dzięki czemu będziesz na bieżąco z najnowszymi ofertami i promocjami DECOculture.
 • NASZE USŁUGI W RAMACH PLATFORMY

  1. Konto Klienta pozwala Ci na korzystanie z platformy DECOculture.
  2. Platforma DECOculture pozwala Ci na:
 • składanie zamówień na nasze produkty,
 • podgląd statusu złożonych i realizowanych przez nas zamówień,
 • podgląd historii dokonanych zakupów (do 2 lat od dostawy danego produktu),
 • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach realizowanych na platformie DECOculture.
 1. W zależności od podjętej przez nas decyzji zapewniamy naszym Klientom korzystającym z platformy dodatkowe, ograniczone w czasie, korzyści w postaci kuponów, akcji promocyjnych lub rabatów na oferowane przez nas produkty.
 2. Rabaty będą uwidocznione w cenie oferowanych przez nas Produktów, co zostanie dodatkowo zaznaczone na platformie.
 3. Wprowadzanie przez nas kuponów i akcji promocyjnych będzie objęte odrębnymi warunkami określonymi w danej akcji. Skorzystanie przez Ciebie z danej akcji lub kuponu będzie wymagało Twojej dodatkowej i dobrowolnej zgody.
 4. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność platformy, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wskazanych w niniejszym punkcie, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności platformy.
 5. O wszelkich planowanych pracach konserwacyjnych lub aktualizacyjnych będziemy informowali bezpośrednio na platformie DECOculture.
 6. Jesteś zobowiązany do korzystania z platformy DECOculture zgodnie z jej przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jej funkcjonowanie. Za taką działalność uznajemy w szczególności:
 • ingerencję w korzystanie z platformy przez innych Klientów, w tym uniemożliwienie korzystania z niej,
 • ingerencję w zawartość lub charakter techniczny platformy,
 • dostarczanie przez Ciebie treści o charakterze bezprawnym.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

  1. Aby skorzystać z platformy DECOculture niezbędne jest:
 • posiadanie szerokopasmowego łącza internetowego,
 • posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji z włączoną obsługą CSS i JavaScript,
 • włączenie obsługi plików cookies,
 • włączenie obsługi okien wyskakujących (pop-up),
 • posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowszego,
 • posiadanie aktywnego konta e-mail.
   1. Korzystanie z platformy DECOculture możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 2.3.3 i nowsze, iOS 5.1.1 i nowsze, Windows Phone 8.1 i nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64 z zainstalowaną aktualną mobilną przeglądarką internetową. Korzystanie z platformy DECOculture możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
 • USUNIĘCIE KONTA KLIENTA; ZABLOKOWANIE KONTA

  1. Możesz w każdym czasie podjąć decyzję o usunięciu swojego konta Klienta poprzez złożenie nam stosownego oświadczenia, z którego będzie wynikało, że nie chcesz, abyśmy dalej prowadzi je dla Ciebie.
  2. Twoje oświadczenie będzie skuteczne najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia go nam na adres e-mail: sklep@decoculture.pl  lub dostarczenie go nam na adres miejsca prowadzenia działalności przez DECOculture.
  3. DECOculture może złożyć Tobie w każdym czasie oświadczenie o zakończeniu prowadzenia dla Ciebie konta Klienta i jego usunięciu. Oświadczenie DECOculture jest składane na podany przez Ciebie:
 • adres e-mail

lub

 • adres korespondencyjny.
 1. Oświadczenie o usunięciu Twojego konta, niezależnie od tego, czy Ty je składasz, czy składamy je my, skutkuje zaprzestaniem dalszego świadczenia przez nas dla Ciebie usług w ramach platformy DECOculture.
 2. Twoje dane związane z prowadzeniem przez nas Twojego konta zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od złożenia oświadczenia w tym zakresie. W tym czasie będziesz uprawniony do żądania dostępu do treści Twoich danych lub ich przeniesienia zgodnie z właściwymi przepisami. Po tym okresie będziemy przetwarzali Twoje dane tylko w takim zakresie i celu, który:
 • związany jest z realizacją umów sprzedaży produktów DECOculture,
 • związany jest z realizacją przez nas reklamacji złożonych przez Ciebie,
 • wynika z przepisów obowiązującego prawa polskiego,
 • wynika z udzielonej przez Ciebie uprzednio zgody.
   1. Jeżeli naruszasz postanowienia Regulaminu, będziemy uprawnieni do natychmiastowego zablokowania Twojego konta Klienta z jednoczesnym poinformowaniem Ciebie o tej sytuacji. Blokada nastąpi na okres nie dłuższy niż 365 dni. W tym czasie możemy oczywiście złożyć Ci oświadczenie o usunięciu Twojego konta. Po tym okresie Twoje konto zostanie odblokowane.
 • PREZENTOWANIE PRODUKTÓW NA PLATFORMIE

  1. Odcienie kolorów widoczne na Twoim urządzeniu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów zakupionych od nas produktów, co wynika ze stosowanej i wyświetlanej przez Twoje urządzenie palety kolorów, w tym również stosowanych przez Ciebie programów np. do filtrowania światła niebieskiego.
  2. Ceny przy każdym produkcie podawane na platformie DECOculture są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają aktualnie obowiązująca stawkę podatku VAT.
  3. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie zamówienia.
  4. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów ich dostawy. Koszt i ewentualne warianty dostawy produktów, które chcesz zamówić, zostaną Ci przedstawione przed złożeniem zamówienia.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie zawsze możesz:
 • zadać nam pytanie poprzez formularz znajdujący się na platformie DECOculture w zakładce Kontakt,
 • wysłać nam e-maila z zapytaniem na adres podany w Regulaminie lub na platformie DECOculture w danych kontaktowych,
 • skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu i w godzinach podanych na platformie DECOculture (koszt połączenia z nami ustalony jest wg taryfy Twojego operatora),
 • obejrzeć większość produktów bądź ich próbki w naszym sklepie stacjonarnym DECOCULTURE przy ul. Garbary 65 w Poznaniu – zastrzegamy jednak, że ceny na platformie DECOculture mogą się różnić od oferty sklepu stacjonarnego.
 • ZAMÓWIENIA

  1. Przez całą dobę przyjmujemy Twoje zamówienia na nasze produkty za pośrednictwem platformy DECOculture.
  2. W ramach platformy dokonujesz wyboru produktów, które chcesz od nas nabyć, wybierasz sposób dostawy tych produktów oraz sposób płatności za zamówione przez Ciebie produkty.
  3. Poza obowiązkiem posiadania konta Klienta, warunkiem koniecznym skutecznego złożenia przez Ciebie zamówienia jest wyraźne potwierdzenie przez Ciebie, że składasz zamówienie i jednocześnie zobowiązujesz się do zapłaty podanej przez nas ceny za wybrane przez Ciebie produkty.
  4. Po złożeniu zamówienia zostaniesz powiadomiony e-mailem, o otrzymaniu przez nas zamówienia.
  5. Następnie złożone zamówienie zostaje sprawdzone przez naszego Konsultanta, który:
 • potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji

lub:

 • informuje o obowiązku dokonania przez Ciebie przedpłaty w wysokości 50% ceny zamówionych produktów,
 • informuje o obowiązku dokonania przez Ciebie wpłaty całej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki,
 • odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji podając przyczynę odmowy.
 1. W przypadku obowiązku dokonania przedpłaty lub wpłaty całej kwoty, umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku.
 2. W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem (płatność z góry lub przedpłata na konto), termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia. Dokonanie przedpłaty lub wpłaty następuje z chwilą uznania naszego rachunku bankowego.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji, jednoznaczne jest z zawarciem między nami umowy sprzedaży zamówionych przez Ciebie produktów. W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji, otrzymujesz e-maila z informacją o zmianie statusu na „zamówienie przyjęte do realizacji" oraz informację o planowanym czasie jego realizacji.
 4. Czas realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia to czas, który upływa od momentu zmiany statusu zamówienia na „zamówienie przyjęte do realizacji”, do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „wysłane" lub „do odbioru". Przy każdym produkcie podawana jest informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i w zależności od produktu wynosi on od 2 dni do 8 tygodni.
 5. Jeżeli złożyłeś (złożyłaś) zamówienie jako konsument, to wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji otrzymasz wymagane prawem informacje i dokumenty dotyczące przysługujących Ci uprawnień.
 6. O zakończeniu realizacji zamówienia, zostaniesz poinformowany mailowo. Zmiana statusu w zależności od wybranej opcji będzie na:
 • przesyłka wysłana - w przypadku wysyłki (e - mail zawiera informację o nr przesyłki pocztowej lub kurierskiej),
 • do odbioru - w przypadku odbioru osobistego w salonie stacjonarnym DECOculture.
   1. Przed osiągnięciem statusu zamówienia „zamówienie przyjęte do realizacji" możesz zmienić zamówienie lub jego część, albo w całości je anulować informując nas o tym za pośrednictwem korespondencji e - mail i jeżeli jest to możliwe również telefonicznie. Anulacja zamówienia w ten sposób nie dotyczy zamówień z wybraną formą płatności PayU.
   2. W przypadku kompletowania produktów o różnych okresach realizacji możesz otrzymać od nas produkty, które będą już gotowe do wydania, jeżeli taka będzie Twoja decyzja. W takim wypadku musisz wyrazić na to zgodę mailowo, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami przesyłki, chyba że co innego wspólnie ustalimy poprzez wymianę korespondencji e-mail.
 • UTRUDNIENIA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Jeżeli po przyjęciu zamówienia do realizacji okaże się, że brak jest niektórych produktów wchodzących w skład Twojego zamówienia, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem korespondencji e – mail oraz telefonicznie i zaproponujemy Ci rozwiązania zaistniałej sytuacji. Ty podejmujesz decyzję, co robimy dalej poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail w tym zakresie.

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Możesz dokonać płatności za zamówione na platformie DECOculture produkty w następujący sposób:
 • za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem na nasz rachunek bankowy Rachunek bankowy o numerze 86 1140 2017 0000 4502 1306 0781 prowadzony przez MBank Polska S.A.,
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy, pozostała część za pobraniem,
 • dokonanie płatności on-line przy wykorzystaniu operatora płatności internetowych,
 • w inny sposób przewidziany na platformie DECOculture lub ustalony indywidualnie między nami co najmniej za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 1. Płatność za pobraniem nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 • wartość zamówionych produktów wynosi powyżej 1.000 zł,
 • paczka z Twoim zamówieniem waży więcej niż 5 kg,
 • produktów wytwarzanych (wykonywanych, szytych) na Twoje indywidualne zamówienie.
   1. W przypadku wysyłki zamówionych produktów za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, koniecznym jest dokonanie uprzedniej płatności za całe złożone przez Ciebie zamówienie wraz z kosztem przesyłki.
   2. Jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie Twoje propozycje w zakresie warunków i form płatności. Zmiany w powyższym zakresie winny być jednak potwierdzane na podstawie wzajemnej wymiany korespondencji mailowej.
   3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz sytuacji przewidzianych w Regulaminie.
 • DOSTAWA

  1. Towar zamówiony na platformie DECOculture w zależności od wybranej opcji, może być:
 • odebrany osobiście w naszym Salonie stacjonarnym DECOCULTURE,
 • wysłany przesyłką kurierską,
 • wysłany Pocztą Polską (opcja dostępna tylko dla wybranych produktów),
 • dostarczony Tobie w inny sposób przewidziany na platformie DECOculture lub w sposób ustalony indywidualnie między nami co najmniej za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie ZAMÓWIENIA – jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „przesyłka wysłana" lub „do odbioru".
 • czas dostawy towaru – zależy od wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia paczki (przesyłki kurierskie powinny być realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych).
   1. Wraz z wysyłanymi produktami załączamy dowód ich zakupu – paragon lub fakturę VAT oraz (w zależności od okoliczności) inne dokumenty dotyczące produktów zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane Klienta podane w treści w treści faktury VAT odpowiadają tym, które zostały podane przez Ciebie na platformie DECOculture.
   2. Koszty wybranego przez Ciebie wariantu dostawy zamówionych produktów podane w zakładce "koszty dostawy" dotyczą zamówień realizowanych przez nas w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. W pozostałych przypadkach wysyłka realizowana jest zgodnie z obowiązującym w chwili składania zamówienia cennikiem firmy kurierskiej bądź pocztowej, o czym zostaniesz poinformowany podczas potwierdzenia zamówienia.
   3. Pamiętaj, aby sprawdzić otrzymaną od nas przesyłkę, czy nie zawiera ona widocznych wad i czy jest zgodna z podpisywanym przez Ciebie dokumentem odbioru produktów.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

  1. Zamawiając u nas produkty jako konsument za pośrednictwem platformy, możesz zdecydować się na odstąpienie od tak zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym punkcie.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy przez Ciebie w posiadanie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu z danego zamówienia.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz nam złożyć wypełniając wzór formularza odstąpienia od umowy dostarczony Ci po zamówieniu produktów. Możesz również samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu – ważne jednak abyśmy wiedzieli od jakiej umowy odstępujesz i jakie produkty nam zwracasz. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie nam przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  4. Prosimy, abyś przekazał nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres prowadzenia przez nas działalności.
  5. W przypadku odstąpienia od zawartej z nami umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne zaproponowane przez nas rozwiązanie.
  7. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Ciebie płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Pamiętaj, to od Ciebie zależy czy zwrócisz nam część czy wszystkie zamówione przez siebie produkty.
  9. Jeżeli podejmiesz decyzję o odstąpieniu od zawartej z nami umowy, jesteś zobowiązany do poniesienia kosztów zwrotu dostarczonych Ci przez nas produktów. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie przez Ciebie zwrotów produktów wysłanych za pobraniem.
  10. Okoliczność, że jesteś uprawniony do odstąpienia od umowy dotyczącej dostarczonych Ci produktów, nie zwalnia Ciebie z obowiązku poniesienia odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
  11. Uwzględniając powyższy punkt prosimy abyś zwracał (zwracała) produkty kompletne, nienoszące śladów używania, w stanie nieuszkodzonym wraz ze wszystkimi metkami i informacjami o produkcie w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj również o oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – jeżeli nie otrzymaliśmy go od Ciebie wcześniej.
  12. Wraz ze zwracanymi produktami jesteś zobowiązany zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które Ci wydaliśmy gratisowo, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu bądź części produktu. W przypadku częściowego odstąpienia przez Ciebie od umowy dodatkowy produkt lub świadczenie będzie Ci przysługiwało, jeżeli z uwagi na zakup produktów, które zachowałeś (zachowałaś) gratis by Ci i tak przysługiwał.
  13. Prawo do odstąpienia od umowy nabycia produktów nie przysługuje w następujących sytuacjach:
 • w której cena lub wynagrodzenie za produkty zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twoich indywidualnych specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszy punkt ma zastosowanie wyłącznie do naszych Klientów będących konsumentami.
 • MONTAŻ, INSTALACJA PRODUKTÓW

   1. W przypadku każdego produktu wymagającego montażu, instalacji, połączenia z inną rzeczą lub częścią nieruchomości przed rozpoczęciem prac należy produkty sprawdzić pod względem zgodności z zamówieniem oraz jakości (odcień kolorów, kolory, zgodność wzorów, nr serii) a także zapoznać się z informacjami dotyczącymi ich montażu oraz postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
   2. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do montażu produktu, zwróć się do osób, które profesjonalnie zajmują się takimi czynnościami.
   3. W momencie pojawienia się wad w montowanym produkcie, należy niezwłocznie zaprzestać dalszych prac.
 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLATFORMY

  1. Dążymy do tego, aby świadczone przez nas usługi na platformie DECOculture były wykonywane na jak najwyższym poziomie.
  2. Jeżeli jednak w Twojej opinii są one realizowanie nieprawidłowo, zapewniamy Ci prawo do złożenia reklamacji poprzez przesłanie jej na nasz adres e-mail: sklep@decoculture.pl lub poprzez dostarczenie jej na adres działalności DECOculture.
  3. Reklamacja, powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • Twoje dane, dzięki którym będziemy mogli Ciebie zidentyfikować, w tym imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres e-mail,
 • opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie.
   1. Odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
   2. Nie odpowiemy na Twoją reklamację, jeżeli nie będziemy mogli Ciebie zidentyfikować lub nie będziemy dysponowali Twoim adresem.
   3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na reklamację możemy złożyć Ci oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTARCZONE PRODUKTY

  1. Naszym celem i obowiązkiem jest dostarczenie Tobie produktów nieposiadających wad. Jeżeli jednak okaże się, że przekazaliśmy Ci produkt zawierający wady, przysługują Ci uprawnienia wynikające z właściwych przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie rękojmi za wady.
  2. Składając reklamację na dostarczony Ci produkt powinieneś:
 • podać nam swoje dane, dzięki którym będziemy mogli Ciebie zidentyfikować, w tym imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres e-mail,
 • wskazać na czym polega zauważona przez Ciebie wada reklamowanego produktu,
 • podać swoje żądanie w związku z wadą rzeczy (np. naprawa produktu),
 • przedstawić potwierdzenie faktu i terminu nabycia od nas danego produktu np. poprzez przekazanie nam dowodu zakupu produktu,
 • dostarczyć nam wadliwy produkt – w przypadku gdy wady produktu ujawniły się po jego zamontowaniu, połączeniu z inną rzeczą w taki sposób, że jego odłączenie będzie skutkowało uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu (np. po nałożeniu tapety na ścianę), prosimy o przesłanie nam wykonanego zdjęcia z widocznymi wadami (w razie wątpliwości prosimy o kontakt). Niniejszy punkt stosuje się również w innych przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach.
   1. Prosimy o kierowanie reklamacji na adres naszego Salonu: DECOCULTURE ul. Garbary 65, 61-758 Poznań.
   2. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię niezwłocznie.
 • TWOJE DANE OSOBOWE

  1. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:
 • prawidłowego świadczenia Ci usług drogą elektroniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - okres przetwarzania danych do chwili usunięcia Twojego konta lub dezaktywacji platformy DECOculture,
 • prawidłowego wykonania złożonych nam przez Ciebie zamówień - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - okres przetwarzania danych do momentu przedawnienia przysługujących Tobie roszczeń względem DECOculture za prawidłowe wykonanie zamówień,
 • rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – okres przetwarzania danych odpowiada właściwym przepisom prawa podatkowego dotyczącym przedawnieniu zobowiązań publicznoprawnych,
 • rozliczenia się z Tobą w przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – okres przetwarzania danych do momentu ostatecznego rozliczenia się z Tobą,
 • rozpatrzenia i odpowiedzi na złożone przez Ciebie reklamacje - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - okres przetwarzania danych do momentu przedawnienia przysługujących Tobie roszczeń względem DECOculture.
 1. Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, Twój adres e-mail będzie przez nas wykorzystywany do dostarczania Ci newslettera, w tym informowania Ciebie o najnowszych promocjach i interesujących ofertach DECOculture- podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – okres przetwarzania Twojego adresu e-mail będzie trwał tak długo, aż cofniesz udzieloną zgodę na otrzymywanie newslettera.
 2. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, które będą dostarczały Ci zamówione przez Ciebie produkty oraz nasi podwykonawcy obsługujący platformę DECOculture, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną.
 3. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – wszystkie te uprawnienia mogą być przez Ciebie realizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 4. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia 24 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przysługuje Ci w tym zakresie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do:
 • świadczenia Ci usług drogą elektroniczną,
 • przyjęcia i realizacji przez nas złożonych przez Ciebie zamówień,
 • rozpatrywania Twoich reklamacji,
 • umożliwienia Ci odstąpienia od Umowy.
   1. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie Twoich danych osobowych nie będziesz mógł skorzystać z naszej platformy w sposób pełny, w tym nie będziesz mógł składać zamówień za pośrednictwem platformy DECOculture.
 • POLITYKA COOKIES

   1. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po platformie DECOculture wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez DECOculture plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   2. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu. W ramach serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
   3. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   4. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne platformie a nawet uniemożliwić poprawne działanie platformy DECOculture.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każda zmiana Regulaminu zostanie Ci przedstawiona z chwilą zalogowania się przez Ciebie na swoje konto Klienta lub w inny sposób, który umożliwi Ci zapoznanie się ze zmianami.
  2. Warunkiem wejścia w życie zmian Regulaminu jest ich uprzednia akceptacja przez Ciebie. W przypadku niezaakceptowania przez Ciebie zmian w Regulaminie, Twoje konto Klienta zostanie usunięte zgodnie dotychczas obowiązującymi postanowieniami Regulaminu tak jakbyś złożył nam oświadczenie żądaniu usunięcia Twojego konta Klienta.
  3. Jednocześnie informujemy, że proponowane przez nas zmiany do Regulaminu nie będą wpływały na złożone przez Ciebie zamówienia oraz na zamówienia przyjęte do realizacji (a więc na zawarte już umowy sprzedaży naszych produktów).
  4. Wszelkie sytuacje, w których będziemy zmuszeni do zaproponowania Tobie zmian do realizowanych przez nas umów sprzedaży produktów będą Ci w sposób odpowiedni komunikowane, abyś mógł (mogła) podjąć samodzielną i świadomą decyzję w tym zakresie – co jest niezależne od zmian Regulaminu.
  5. Wszelkie pytania dotyczące zamówień prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy: sklep@decoculture.pl
  6. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.
  7. Reklamacje, zwroty i korespondencje należy kierować na adres naszego salonu: DECOCULTURE ul. Garbary 65 , 61-758 Poznań.
Przejdź do porównywarki
Sklep internetowy Shoper.pl